Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

Ανάπλαση Κέντρου Καρπενησίου


Προς Δήμο Καρπενησίου


     Η Ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία Καρπενησίου εδώ και μια δεκαετία είχε εκφράσει (και εγγράφως) τη θέση της για ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της πόλης με πεζοδρομήσεις, δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, χώρους αναψυχής και ψυχαγωγίας, παροχής κινήτρων για βελτίωση κτιρίων και προσόψεων καταστημάτων, πράσινο, κλπ. Έτσι, η επιχειρούμενη ανάπλαση του κέντρου από τη δημοτική αρχή μας βρίσκει κατ’ αρχήν σύμφωνους.
     Σχετικά με τις κυκλοφοριακές μετατροπές, όπως καταθέσαμε και στη διαβούλευση που έγινε, πιστεύουμε ότι πρέπει να προσεχθούν τα εξής σημεία:
α) Η άνοδος της Καρπενησιώτη είναι ένα θέμα που πρέπει να αποφασιστεί με ιδιαίτερη προσοχή μιας και αν η επιλογή αυτή δεν είναι σωστή θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα.
β) Το δεύτερο σημείο είναι το αν η μονοδρόμηση εισόδου θα σταματήσει στην πλατεία, στον ΟΤΕ ή στην παλιά Νομαρχία.
γ) Πρέπει να δοθούν θέσεις παρκαρίσματος σε παράπλευρους και κοντινούς δρόμους στους αποδεδειγμένα μόνιμα διαμένοντες στο κέντρο της πόλης.
     Επίσης, άποψή μας, είναι ότι ο χώρος της παλιάς Λαϊκής θα έπρεπε κατά ένα μέρος της να παραμείνει ελεύθερος χώρος (πράσινο, παιδική χαρά, κλπ) και όχι να γίνει εξ’ ολοκλήρου χώρος στάθμευσης.
     Όσον αφορά στην αρχιτεκτονική μελέτη έχουμε να πούμε πως θα ήταν ευχής έργο, αυτή να εντάσσονταν σε ένα γενικότερο σχέδιο-όραμα για ανάπτυξη όλου του δήμου στο οποίο θα υπήρχαν και αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί ώστε να επιλεγεί η βέλτιστη πρόταση.
     Τα υλικά που θα επιλεγούν (κυβόλιθοι, κολονάκια, δένδρα, κλπ) εκτός του ότι πρέπει να είναι στοιχεία της περιοχής, θα πρέπει να συνδυαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε το αποτέλεσμα να μη θυμίζει και παραπέμπει σε άλλες πόλεις που έχουν αναβαθμίσει το κέντρο τους. Θα πρέπει να υπάρχει συνολικά ένας ιδιαίτερος αρχιτεκτονικός χαρακτήρας του κέντρου του Καρπενησίου.
     Η πρόταση για τη γεωθερμία είναι στη σωστή κατεύθυνση αλλά οι αναφορές που γίνονται στα βιοκλιματικά θα έπρεπε να τεκμηριώνονται με μελέτες και μετρήσεις ώστε το αποτέλεσμα να είναι βέβαιο.
     Στη φυτοτεχνική μελέτη και στα είδη που προτείνονται, αναφέρεται η ιπποκαστανιά που προβλέπεται για την οδό Ζηνοπούλου. Νομίζουμε ότι θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Όπως αναφέρει η μελέτη, φθάνει σε ύψος 20 m,  όμως δεν αναφέρει τη διάμετρο κόμης σε πλήρη ανάπτυξη, που νομίζουμε θα δημιουργήσει πρόβλημα μετά από 5-6 χρόνια από τη φύτευσή της.
     Επίσης, η Μανόλια δεν είναι τοπικό είδος και επιπλέον είναι αειθαλές. Θα δημιουργεί σκίαση το χειμώνα και δε θα επιτρέπει το λιώσιμο του πάγου. Η απάντηση για την ύπαρξη γεωθερμίας δεν άρει τις επιφυλάξεις μας. Θεωρούμε προφανές ότι τα είδη φύτευσης πρέπει να είναι φυτά, θάμνοι και δένδρα της Ευρυτανικής χλωρίδας και όχι ξενόφερτες απομιμήσεις ντόπιων ειδών.
     Τέλος οφείλουμε να κάνουμε δυο επισημάνσεις που κατά τη γνώμη μας πρέπει να ληφθούν υπόψιν ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα κατά και μετά την εκτέλεση του έργου:
α) Πρέπει να γίνει έγκαιρη ειδοποίηση των ιδιοκτητών στη Ζηνοπούλου και Καρπενησιώτη ώστε να φροντίσουν οι είσοδοι και οι σκάλες να μην καταλαμβάνουν τα πεζοδρόμια.
β) Να γίνει σοβαρός έλεγχος του οπλισμού και των τοιχωμάτων του χειμάρρου που υπάρχει κάτω από την οδό Καρπενησιώτη ώστε να εξασφαλιστεί η στατικότητα του έργου.
     Καταθέτουμε αυτές τις παρατηρήσεις επιπλέον των προφορικών μας παρεμβάσεων και ελπίζουμε να βοηθήσουν στην αποφασισμένη, όσον αφορά το ύφος και την αισθητική κατεύθυνση της ανάπλασης του κέντρου από τη δημοτική αρχή.
      

 Για την Ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία Καρπενησίου
 Οι δημοτικοί σύμβουλοι
 Ντίνος Μπομποτσιάρης
 Θανάσης Καραγιαννόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου