Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ: ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ

Στην 8η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δήμου Καρπενησίου (9/6/14) η Ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία Καρπενησίου έθεσε ξανά το ερώτημα γιατί η ανάπλαση στο τμήμα από την πλατεία έως τον ΟΤΕ καθυστερεί και δεν είχε ξεκινήσει ως την ημέρα του συμβουλίου. Μάλιστα στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ., 4 Ιουνίου η δημοτική αρχή είχε υποσχεθεί ότι η ανάπλαση θα είχε ξεκινήσει την εβδομάδα 9 Ιουνίου και το τμήμα αυτό θα είχε τελειώσει έως τέλος Ιουλίου. Τώρα; Η αγωνία των καταστηματαρχών της πόλης ότι θα χαθεί και η φετινή καλοκαιρινή σεζόν είναι διάχυτη.
Στο 2ο θέμα για το ψήφισμα σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης των δημοτικών υπαλλήλων τοποθετηθήκαμε ότι πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση, αλλά δεν μπορεί να υπάρχει αυθαίρετη ποσόστωση για μείωση προσωπικού. Ακόμη πρέπει να υπάρξουν κανόνες, ώστε οι διοικούντες να μην χρησιμοποιούν την αξιολόγηση για πολιτικούς και πελατειακούς λόγους και συμφωνήσαμε με το προτεινόμενο ψήφισμα του συλλόγου ΟΤΑ υπαλλήλων Ν. Ευρυτανίας.
Επίσης, καταψηφίσαμε τις πιστώσεις για την τουριστική προβολή του Δήμου αφού τα κονδύλια αυτά χρησιμοποιούνται και για την εξυπηρέτηση των «ημετέρων» και των προεκλογικών υποσχέσεων.
Στην ειδική συνεδρίαση για την έγκριση του Ισολογισμού έτους 2012 ψηφίσαμε λευκό γιατί αφ’ ενός δεν αμφισβητούμε την ορθότητα καταγραφής των στοιχείων από τους ορκωτούς λογιστές, αφ’ ετέρου διαφωνούμε με την εμφάνιση  τόσο του ύψους του ισολογισμού όσο και του πλεονάσματος, καθώς σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών ορισμένες εγγραφές που έπρεπε να έχουν γίνει δεν έγιναν και συνεπώς δεν αποτυπώνεται πλήρως η οικονομική κατάσταση του Δήμου. Οι ορκωτοί λογιστές στις παρατηρήσεις τους αναφέρουν «Το ποσό των 473.000€ ως απαιτήσεις παλαιότητας πέραν του έτους που περιλαμβάνονται στο λογαριασμό του Ενεργητικού Δ. ΙΙ. 1 «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών», όπου ο Δήμος δεν σχημάτισε σχετική πρόβλεψη για πιθανή ζημιά από ενδεχόμενη μη είσπραξη τους, το ύψος της οποίας, κατά τη γνώμη μας, ανέρχεται σε 254.000 ευρώ περίπου, με συνέπεια οι απαιτήσεις και τα ίδια κεφάλαια του Δήμου εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα». Επίσης, στο «Λογαριασμό του Ενεργητικού Δ. ΙΙ1 «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών» περιλαμβάνονται και απαιτήσεις από την πρώην ΔΕΥΑ Καρπενησίου ποσού ευρώ 500.000 περίπου για τις οποίες:
α) ποσό 143.000€ περίπου αντιπροσωπεύει διαφορά που προέρχεται από τις χρήσεις (1994-2010) μεταξύ του υπολοίπου απαιτήσεων που εμφανίζεται στη Γενική Λογιστική και του υπολοίπου του τμήματος Ύδρευσης (βεβαιωτικοί κατάλογοι).
β) ποσό 310.000€ περίπου αντιπροσωπεύει απαιτήσεις παλαιότητας πέραν του έτους. Από την επιχείρηση είχε σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη για κάλυψη ζημιάς από ενδεχόμενη μη είσπραξη τους συνολικού ποσού ευρώ 232.978,05. Η πρόβλεψη έπρεπε να είναι μεγαλύτερη κατά το ποσό των 220.000 ευρώ περίπου, με συνέπεια τα αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα βελτιωμένα
Ακόμη οι ορκωτοί λογιστές διαπιστώνουν στο «Λογαριασμό του Ενεργητικού Ε.2 «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» περιλαμβάνονται χρεωστικά υπόλοιπα, ποσού 113.000€ περίπου τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και παραμένουν μέχρι σήμερα μη βεβαιωμένα και ανείσπρακτα. Για τη ζημιά που θα προκύψει από την μη είσπραξη αυτών, πρέπει να σχηματιστεί ισόποση πρόβλεψη σε βάρος των ιδίων κεφαλαίων.» Έτσι 113.000€ είναι πιθανό να μην εισπραχθούν ποτέ.
Αν ακόμη υπάρξει και από τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις διαφορά τότε τόσο ο ισολογισμός όσο και η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως θα περιγράφουν με μικρότερη ακρίβεια την οικονομική πραγματικότητα του Δήμου.
Να λοιπόν πως οι αριθμοί ευημερούν και οι πολίτες πένονται. Πως από τα «λεφτά υπάρχουν» όπως το εμφανίζει η δημοτική αρχή μπορούμε να καταλήξουμε ότι υπάρχει έλλειμμα στον Ισολογισμό του 2012.

Για την Ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία Καρπενησίου
Οι δημοτικοί σύμβουλοι
Ντίνος Μπομποτσιάρης

Θανάσης Καραγιαννόπουλος

Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

Πολιτικός Γενιτσαρισμός και πολιτικοποίηση της ιδιοτέλειας!

Η κληρονομιά του κ. Μπακογιάννη

Λίγες μέρες πριν τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές είναι χρήσιμο να κατανοήσουμε το χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτής της δημοτικής περιόδου, της πρώτης «Καλλικρατικής». Μιας περιόδου που είχε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λόγω του προσώπου του δημάρχου, γόνου ισχυρής πολιτικής οικογένειας, άλλα κυρίως λόγω της νοοτροπίας και λειτουργίας που μετέφερε, προσαρμοσμένης αποκλειστικά και μόνο στους σχεδιασμούς και τις προσωπικές επιδιώξεις του.
Στα τρεισήμισι αυτά χρόνια ζήσαμε μια δημοτική αρχή προσανατολισμένη μονοσήμαντα στο χτίσιμο ηγετικού προφίλ του φερέλπιδος δημάρχου και υποταγμένη στις ανάγκες αναρρίχησης του στην κεντρική πολιτική σκηνή. Από το πλέον ασήμαντο πρόβλημα μέχρι το πλέον σοβαρό οι δρόμοι οδηγούσαν στο γραφείο δημάρχου ώστε κάθε απόφαση και κάθε εξυπηρέτηση να δημιουργεί το απαραίτητο υπόθεμα υποχρέωσης. Η βλαχοπολιτική σε βελτιωμένη και έξυπνα σερβιρισμένη έκδοση.
Ποια ήταν η πρώτη απόφαση του κ. Μπακογιάννη μετά την εκλογή του; Η πρόσληψη των ειδικών συμβούλων οι οποίοι σε όλη την περίοδο λειτούργησαν ως παραδιοίκηση μέσα στο δήμο και εσχάτως στην προεκλογική περίοδο αποτελούν τον πυρήνα της προεκλογικής εκστρατείας του δημάρχου, στην διεκδίκηση της θέσης του περιφερειάρχη, αμειβόμενοι φυσικά με δημοτικό χρήμα. Τζάμπα εκλογικός φανατικός μηχανισμός!!!
 Το πλέον σημαντικό όμως και επικίνδυνο για το μέλλον είναι το μήνυμα που διαχέει το σύστημα Μπακογιάννη: Ευθυγραμμίσου μαζί μας και θα ωφεληθείς, μπορείς να ελπίζεις σε «ειδικές» θέσεις χωρίς αξιολόγηση αν είσαι εκλεκτός και χρήσιμος, σε τρίμηνα, εξάμηνα δεκαοχτάμηνα, σε αναθέσεις σε μεταθέσεις κλπ. Με λίγα λόγια η οικονομική κρίση και η ανεργία κυρίως των νέων δημιουργεί το γόνιμο έδαφος ώστε να καλλιεργηθεί και να επικρατήσει ο προσωπικός μηχανισμός των γόνων και επιγόνων του ανεπαρκούς και φαύλου πολιτικού συστήματος ο οποίος συντηρείται με δημόσιο χρήμα. Ο φαύλος κύκλος συνεχίζεται εξασφαλίζοντας την επιβίωση των εκλεκτών τέκνων των πολιτικών οικογενειών.
Αργά και σταθερά δημιουργείται ένας στρατός πολιτικών γενιτσάρων οι οποίοι τοποθετούνται με βάση τις επιθυμίες τους και τις πρόσκαιρες ανάγκες τους. Ζούμε την πολιτικοποίηση της ιδιοτέλειας, κάτι που αποτυπώνεται στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων και τις ιδιαζόντως ειδεχθείς μεταπηδήσεις γνωστών και μη εξαιρετέων «αγωνιστών».
Μένει η καθοριστική ψήφος της Κυριακής για να αποδοκιμαστεί ή να επιδοκιμαστεί αυτή η νέου τύπου παλαιοκομματική αντίληψη που προσπαθεί να επιβάλλει η ομάδα Μπακογιάννη. Δίνεται η ευκαιρία στους ψηφοφόρους να φωνάξουν ένα ηχηρό όχι στην υποτελή και ιδιοτελή συμμετοχή στα κοινά, δίνεται η ευκαιρία να ξεκινήσει η διάλυση του φαύλου πολιτικού συστήματος κλείνοντας το δρόμο στους κληρονόμους και τους πάσης φύσεως απεσταλμένους του. Μας δίνεται η ευκαιρία να δώσουμε ένα επώδυνο ράπισμα σε κάθε θλιβερό σαλταδόρο επιβραβεύοντας κάθε σοβαρή και αποδεδειγμένα ανιδιοτελή υποψηφιότητα.
Θα το κάνουμε άραγε; Διατηρώ σοβαρές αμφιβολίες, όμως ελπίζω και ως γνωστό η ελπίδα πεθαίνει, ευτυχώς, τελευταία.
Καλό βόλι!!!

Θανάσης Καραγιαννόπουλος
Υποψήφιος ελεγχόμενα αγανακτισμένος ψηφοφόρος


Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

Απαράδεκτος ο τρόπος λειτουργίας του Δ.Σ. Καρπενησίου

Ο αντιδήμαρχος και υποψήφιος δήμαρχος Καρπενησίου κ. Σουλιώτης σε πρόσφατη ομιλία του ανέφερε: «Κάποιοι μας αποκαλούν παιδική χαρά». Πράγματι η αντιπολίτευση χρησιμοποίησε κάποιες φορές την έκφραση αυτή για να στηλιτεύσει  τον απαράδεκτο τρόπο λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπενησίου, χωρίς όμως ο πρόεδρός του να δείχνει σημάδια βελτίωσης.
Η μη ενημέρωση της αντιπολίτευσης στο σύνολό της για σοβαρά θέματα που εισάγονται εκτός ημερήσιας διάταξης σε κάθε συνεδρίαση,  αποτελεί μείζον ζήτημα που θα πρέπει να αναφερθεί στην  «ημερήσια διάταξη» του απολογισμού των πεπραγμένων του Δ.Σ. Εκείνο όμως που αποτελεί πάγια τακτική  της Δημοτικής Αρχής είναι η «συνέπειά της» να αντιμετωπίζει τα θέματα κάθε συνεδρίασης με την λογική,  «ψεκάστε σκουπίστε τελειώσατε».
Αυτό επιχειρήθηκε και προχτές όταν ο πρόεδρος του Δ.Σ. όρισε συνεδρίαση του Δ.Σ. την Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 3:00 με 60 θέματα ημερήσιας διάταξης, παρά τις γραπτές διαμαρτυρίες της αντιπολίτευσης  (πολύ πριν την έκδοση της σχετικής πρόσκλησης για συνεδρίαση) για το απαράδεκτο της ημέρας και της συγκεκριμένης ώρας.
Η συνεδρίαση όμως αυτή δεν διεξήχθη ποτέ, επειδή ή ίδια η συμπολίτευση του Δημάρχου δεν είχε απαρτία λόγω ακριβώς της ημέρας και ώρας και βέβαια ο πρόεδρος ανέβαλε την συνεδρίαση γιατί δεν  θα μπορούσε να διακινδυνεύσει  την έναρξή της  με πλειοψηφία της αντιπολίτευσης και για θέματα τα περισσότερα των οποίων αποτελούν προεκλογικές εξυπηρετήσεις.  
Με αφορμή το γεγονός αυτό, σύσσωμη η αντιπολίτευση καταγγέλλει  ακόμα μία φορά την Δημοτική αρχή για παλαιοκομματικές μεθόδους και πρακτικές που εξυπηρετούν συγκεκριμένη πολιτική η οποία είναι σε αντίθετη κατεύθυνση με τα συμφέροντα των δημοτών. 

ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ


Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014

Συνέντευξη Ντίνου Μπομποτσιάρη

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη που έδωσε ο Ντίνος Μπομποτσιάρης στην Όλγα Λαθύρη σχετικά με τη μη συμμετοχή της Ανεξάρτητης Δημοτικής Συνεργασίας Καρπενησίου στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Κάντε κλικ εδώ.

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014

Η ΧΑΜΕΝΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Την περασμένη Τετάρτη, στις 18:00, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της Βασικής Βιβλιοθήκης Καρπενησίου, ανοικτή εκδήλωση μετά από πρωτοβουλία της επονομαζόμενης «ομάδας των 30».
Εγώ, ως μέλος της «Ανεξάρτητης Δημοτικής Συνεργασίας», έδωσα το παρών στην εκδήλωση, ευελπιστώντας ότι κάτι καλό θα μπορούσε να βγει από τη συγκεκριμένη διεργασία, έστω και την ύστατη ώρα, αφού οι προηγούμενες συζητήσεις με την κίνηση των 30, δεν είχαν την επιθυμητή κατάληξη.
Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής βέβαια, πήγα εκεί υποψιασμένος ότι τα πράγματα δεν θα ήταν εύκολα, αλλά στην ουσία, όπως όλα τα μέλη της κίνησης μας, οφείλαμε να είμαστε εκεί, μπροστά στην προοπτική να εξαντλήσουμε όλες τις πιθανότητες συνεργασίας, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μιας ευρύτερης ανεξάρτητης δημοτικής κίνησης.
Είδαμε δηλαδή και βρεθήκαμε, μπροστά σε μια μοναδική ευκαιρία, να δρέψουμε τους καρπούς της αδιάκοπης εικοσαετούς ενασχόλησης μας με τα δημοτικά δρώμενα. Να κάνουμε δηλαδή, ότι από καταβολής, ήταν ο κυρίαρχος στόχος μας. Το μεγάλο άλμα προς τη συγκρότηση μιας ευρύτερης ανεξάρτητης κίνησης με βασικές αρχές τη συναίνεση και τη συνεργασία. Εμείς πιστεύουμε ότι η πολυσυλλεκτικότητα κι οι διαφορετικές αφετηρίες είναι ουσιαστικά πλούτος που πρέπει και μπορεί, να αξιοποιηθεί. Είμαστε πεπεισμένοι ότι στην αυτοδιοίκηση, πρέπει να δημιουργούνται πεδία σύγκλισης και συνεννόησης με όλες τις υγιείς δυνάμεις, που μοναδικό τους σκοπός είναι η προσφορά στον τόπο τους.
Πήγαμε στην συζήτηση αυτή, πιστεύοντας ότι η πρωτοφανής κρίση στην οποία ήρθε η χώρα μας από την επιβεβαιωμένη ανεπάρκεια, του υπό κατάρρευση πολιτικού συστήματος της διαφθοράς, έχει ωριμάσει τις συνθήκες για μια οριστική ρήξη με τις τακτικές και τις επιλογές του παρελθόντος.
Όμως, με την έναρξη της εκδήλωσης όλες οι ελπίδες μας αποδείχτηκαν φρούδες, καθώς καταδείχτηκε πολύ γρήγορα, με τον πιο πειστικό τρόπο, το χάσμα που μας χωρίζει.
Η κεντρική ομιλία ήταν αυτή που καθόρισε τη συνέχεια, καθώς ότι ακολούθησε ήταν απόρροια της λανθασμένης και χωρίς ουσία τοποθέτησης του κεντρικού ομιλητή. Δυσκολεύτηκα να αποκωδικοποιήσω αυτή την ομιλία , καθώς πιστεύω ότι ήταν έκτος θέματος και χωρίς τη δυνατότητα να συνεισφέρει κάτι, στην όλη διαδικασία. Ο κεντρικός ομιλητής, κ. Μαστροκώστας, νόμιζε ότι απευθύνεται σε μαθητές σχολικής αίθουσας ή στη χειρότερη των περιπτώσεων σε κομματική συγκέντρωση, στην οποία τουλάχιστον θα είχαμε την επιλογή να μην παραβρεθούμε. Δεν ήμασταν εκεί για μάθουμε τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε για να εξεταστούμε στο αν έχουμε αποστηθίσει τις αρχές της κίνησης των 30.
Το πραγματικό διακύβευμα της συνάντησης ήταν άλλο και δυστυχώς δεν το αντιλήφτηκαν τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Ήμασταν όλοι εκεί για να προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε τι μας ενώνει, ώστε να επιτευχτεί μια μίνιμουμ συμφωνία και όχι να βροντοφωνάξουμε τι μας χωρίζει.
Ενδεικτικό του αποπροσανατολισμού και της λάθος κατεύθυνσης που πήρε η συζήτηση, ήταν το γεγονός, ότι ακούστηκε περισσότερες φορές το όνομα του κ. Σουλιώτη και του κ. Σταμάτη και έγινε εκτενής αναφορά στις υποψηφιότητες αυτές , ενώ δεν ακούστηκε κανένα όνομα, ούτε στο επίπεδο της πρότασης, για υποψήφιο δήμαρχο από την πλευρά της κίνησης των 30. Όταν δε, ο κ. Ευάγγελος Καρφής, πολύ γενναία, πρότεινε ως υποψήφιο Δήμαρχο, τον Μπομποτσιάρη, δεν έλαβε καμιά απάντηση και η πρόταση του έπεσε στο κενό.
Η κουβέντα βέβαια έφερε πολλές φορές στην επιφάνεια τα ονόματα των προαναφερθέντων, καθώς οι περισσότεροι από τους παρόντες της κίνησης των 30, ως αυτόκλητοι κριτές των πάντων, επιδόθηκαν με πυγμή και στόμφο, σε μια άνευ προηγούμενου κριτική προς όλους και όλα. Οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι ένιωσαν σίγουρα άβολα από την άκομψη, χωρίς νόημα και ισοπεδωτική κριτική που τους ασκήθηκε. Ακόμα και τα ποσοστά της Ανεξάρτητης Δημοτικής Συνεργασίας στις προηγούμενες εκλογές σχολιάστηκαν ως ανεπαρκή και αποτυχημένα. Είναι αποδεκτή κάθε κριτική από όπου και αν προέρχεται και όσοι ασχολούνται με τα κοινά, έχουν συμβιβαστεί με την διαδικασία αυτή.
 Όμως, θα ήθελα να ρωτήσω στο σημείο αυτό τους 30, που ήταν εκείνοι τα προηγούμενα είκοσι χρόνια; Γιατί τώρα επέλεξαν να φέρουν στο προσκήνιο το μανιφέστο τους; Γιατί παραμένουν άκαμπτοι στις βασικές αρχές τους και εκμηδενίζουν κάθε δυνατότητα συνεργασίας; Τα ερωτήματα βεβαίως είναι ρητορικά και για αυτό δεν τα έθεσα στη συνάντηση. Η επιλογή του χρόνου αλλά και της στρατηγικής που ακολουθείται, έγινε με βάση τα γκάλοπ που δίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ το προβάδισμα για τις βουλευτικές εκλογές. Βλέπεται η προοπτική κατάληψης της εξουσίας κάνει τους ανθρώπους να αλλάζουν συνήθειες και τακτικές. Άλλωστε, οι σφετεριστές της εξουσίας έχουν διαχρονικά τα ίδια χαρακτηριστικά.
Η σχεδόν προσβλητική και γεμάτη αλαζονεία συμπεριφορά των μελών της κίνησης των 30, συνεχίστηκε και εκφράστηκε προς όλες τις κατευθύνσεις παρά τις αντιδράσεις που εκφράστηκαν από το κοινό.
Έμειναν πιστοί στο βασικό μήνυμα τους: Ή με τις αρχές των 30 ή τίποτα.
Συνολικά, ήταν μια αποτυχημένη προσπάθεια διαλόγου και μια κενή από κάθε άποψη συζήτηση, καθώς δεν είχε νόημα με αυτές τις συνθήκες να διαπραγματευτούμε τίποτα περισσότερο. Απλά θα ήταν καλύτερο και πιο ξεκάθαρο να δηλώσουν εξ’ αρχής τη συμμετοχή τους στις εκλογές, με το συγκεκριμένο πλαίσιο των αρχών που κοινοποίησαν, παρά να ξεκινήσουν τις διαδικασίες ενός ανοικτού διαλόγου χωρίς προοπτική.
Συνδημότες και συνδημότισσες, οι επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου, θα είναι χωρίς τη συμμετοχή της «Ανεξάρτητης Δημοτικής Συνεργασίας», δηλαδή χωρίς τη συμμετοχή του μοναδικού, πραγματικά ανεξάρτητου συνδυασμού. Με τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, κρίναμε ότι δεν υπάρχει νόημα να επαναλάβουμε μια απλή συμμετοχή στις εκλογές, καθώς για άλλη μια φορά επικράτησαν οι τεχνητές συνθήκες πολιτικής πόλωσης. Ήταν πάντοτε δύσκολο στην περιοχή μας, να σπάσουν τα δεσμά που υποχρεώνουν τους συμπολίτες να κάνουν καθαρά κομματικές επιλογές. Κατά συνέπεια, οι επερχόμενες εκλογές θα έχουν αυστηρά κομματικό χρώμα και τα κριτήρια του εκλογικού σώματος, θα πρέπει να είναι ανάλογα.
Όλα αυτά τα χρόνια δώσαμε έναν όμορφο αγώνα, κόντρα σε κάθε δυσκολία που παρουσιαζόταν με σημαία την αδιαπραγμάτευτη αξιοπρέπεια μας. Αυτή η διαδρομή μας πρόσφερε πολλές χαρές, αλλά και πολλές απογοητεύσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως μας έκανε πιο ώριμους και πιο σοφούς.
Με το πέρασμα σχεδόν δυο δεκαετιών επήρθε η φυσική φθορά, καθώς ο χρόνος είναι πάντοτε αμείλικτος εχθρός. Δυστυχώς, αρκετοί από τους συντρόφους μας δεν είναι πλέον εν ζωή και κάτι τέτοιες στιγμές αναπόφευκτα έρχονται στη θύμηση μας. Θα τους μνημονεύουμε πάντα, γιατί δεν ήταν απλά άξιοι συμπαραστάτες μας, αλλά και πολύ σημαντικοί άνθρωποι.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους που συμπορεύτηκαν μαζί μας, όλα αυτά τα χρόνια και στήριξαν με κάθε τρόπο τις προσπάθειες μας. Η συνδρομή τους ήταν για εμάς καταλυτική και αναμφίβολα πηγή έμπνευσης, να συνεχίσουμε τον αγώνα μας.
Συνδημότες και συνδημότισσες, η μη κάθοδος μας στις επερχόμενες εκλογές του Μαΐου δεν σημαίνει τη διάλυση της «Ανεξάρτητης Δημοτικής Συνεργασίας», καθώς εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας και θα επεμβαίνουμε στα δημοτικά πράγματα όταν κρίνουμε ότι αυτό είναι απαραίτητο. Δεν σκοπεύουμε να μείνουμε απλοί παρατηρητές, αλλά μαχητικοί δημότες, με όποια δύναμη συνεπάγεται η ιδιότητα αυτή.
Γεώργιος Σπ. Λαθύρης

Μέλος της «Ανεξάρτητης Δημοτικής Συνεργασίας» 

Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014Η «Ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία Καρπενησίου»
δεν θα συμμετέχει στις προσεχείς δημοτικές εκλογές!
Παραμένουμε δυναμικά ενεργοί

Είκοσι χρόνια είναι νομίζουμε αρκετά για να καταγραφεί μια δημοτική κίνηση ως μια ουσιαστική παρέμβαση ενεργών πολιτών στις κοινές υποθέσεις ενός Δήμου.
Η «Ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία» όλα αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα τα τελευταία δέκα έξι χρόνια που εκπροσωπείται στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Καρπενησίου, πιστεύουμε ότι ανέδειξε μια συγκροτημένη άποψη και τήρησε τη διακριτή στάση μιας ανεξάρτητης δημοτικής παράταξης η οποία:
  Είχε  μόνιμη και δημιουργική παρουσία στα δρώμενα της πόλης.
• Με προτάσεις και  επιχειρήματα, με συναίνεση αλλά και δυναμικές παρεμβάσεις, προσπάθησε να συμβάλλει θετικά στην εξέλιξη των δημοτικών υποθέσεων.
  Δεν διολίσθησε στα σοκάκια της εύκολης και έξαλλης αντιπολιτευτικής ρητορικής, ούτε ενέδωσε στις σειρήνες εξαργύρωσης, της όποιας αναγνώρισης της, με θέσεις και  οφίτσια. Κάτι που εύκολα και ανερυθρίαστα διεκδικούν δήθεν ιδεολόγοι οι οποίοι ήδη περιμένουν στη σειρά για διαπραγμάτευση και εξαργύρωση.
Εκτιμώντας όλη αυτή  τη προσπάθεια που έγινε, σε συνδυασμό με την γενικότερη αδιαφορία και απαξίωση κυρίως των νέων, τις μεθοδευμένες διαδικασίες των πανταχού παρόντων μηχανισμών, που ακόμα και τώρα σε συνθήκες χρεοκοπίας επενδύουν με δημοκρατικοφανές περιτύλιγμα σε συγκεκριμένα συμφέροντα και επιδιώξεις, το γεγονός ότι  δεν καταφέραμε πέρα από ένα αξιοπρεπές εκλογικό ποσοστό να διεκδικήσουμε με αξιώσεις το δήμο, καταλήξαμε στο συμπέρασμα  ότι μια επανάληψη συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία με τους ίδιους όρους, δηλαδή μια αυτόνομη κάθοδος, θα ήταν ανώφελη και αναποτελεσματική.
Θεωρήσαμε επιβεβλημένη την ανάγκη δημιουργίας μια ευρύτατης δημοτικής κίνησης η οποία θα έδινε μια διαφορετική εικόνα και προοπτική και θα συσπείρωνε την πλειοψηφία των δημοτών που είναι προβληματισμένοι, θυμωμένοι και απογοητευμένοι, από την  αποκάλυψη της ανεπάρκειας, της φαυλότητας και της αναξιοπιστίας που κυριάρχησε, με την υποστήριξη και την ανοχή όλων μας, τα τελευταία 30 χρόνια.
Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι όλοι εκείνοι που προβάλουν ως η λύση της επόμενης μέρας και ως η δύναμη του διαλόγου και της συνεργασίας των πολιτών, είναι ανέτοιμοι να συνυπάρξουν και να συζητήσουν σε πολιτισμένο κλίμα πόσο μάλλον να συμπράξουν με διαφορετικές από τις δικές τους απόψεις. Δυστυχώς επεκράτησε η αλαζονεία και η εξαλλοσύνη που μόνο αισιοδοξία δεν προκαλούν.
Υπό τις συνθήκες αυτές δεν βλέπουμε τη χρησιμότητα της δικής μας συμμετοχής και δραστηριοποίησης στις προσεχείς δημοτικές εκλογές. Σε κλίμα τεχνητής πολιτικής πόλωσης από τη μια μεριά και της ιδιοτελούς συμμετοχής που καθιέρωσε και τελειοποίησε η σημερινή δημοτική αρχή, στηριζόμενη στον οικογενειακό πολιτικό μηχανισμό, δεν έχουμε ούτε θέση ούτε πολύ περισσότερο ρόλο. Άλλωστε μόλις θα ανακοινωθούν τα ψηφοδέλτια και υποχωρήσει ο φερετζές τα αποκαλυπτήρια θα είναι ενδεικτικά και θλιβερά.
Δηλώνουμε συνεπώς πως η «Ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία Καρπενησίου» δεν θα συμμετέχει στις δημοτικές εκλογές του προσεχούς Μαίου στο δήμο Καρπενησίου ούτε θα προσπαθήσει, όπως άλλωστε δεν έκανε μέχρι τώρα, να παρέμβει με οποιοδήποτε τρόπο. Θεωρούμε ότι οι πολίτες οφείλουν να ενημερώνονται και έχουν την ικανότητα χωρίς την καθοδήγηση των «ειδικών» να αποφασίζουν.
Παραμένουμε ως δημοτική παράταξη δυναμικά ενεργοί  παρακολουθώντας τα ζητήματα του δήμου, συνεισφέροντας με τις δυνάμεις που διαθέτουμε. Δίαυλος επικοινωνίας το Blog της παράταξης μας  www.adskarpenisi.blogspot.gr/.
Νοιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε όλους εκείνους που μας στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια, ανεξάρτητα αν επένδυσαν με την ψήφο τους στη παράταξή μας, αλλά και όλους εκείνους που μας αντιπαρατέθηκαν και μας έκαναν περισσότερο ώριμους. Το ταξίδι μας ήταν ενδιαφέρον και μας πρόσφερε χαρές και λύπες όμως σίγουρα μας έκανε σοφότερους και ικανότερους.   
       
Για την «Ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία Καρπενησίου»
Οι δημοτικοί σύμβουλοι
 Ντίνος Μπομποτσιάρης       Θανάσης Καραγιαννόπουλος