Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

Διαχείριση απορριμμάτων


 ΠΡΟΣ κ. Δήμαρχο Καρπενησίου
 κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου Καρπενησίου

 

Σε συνέχεια της συνάντησης μας σχετικά με την ανακύκλωση στο δήμο Καρπενησίου σας καταθέτουμε επιπλέον κάποιες απόψεις, θέσεις και προτάσεις μας.
Ο Δήμος ανέκαθεν διαχειρίζεται τα απορρίμματα της πόλης χωρίς συγκεκριμένο σχεδιασμό και στόχους, στηριζόμενος στις όποιες προσπάθειες του εκάστοτε αντιδημάρχου καθαριότητας.
Θα πρέπει οι τελικές αποφάσεις να προκύψουν μετά από διαβούλευση αρχικά στην Επιτροπή Διαβούλευσης και στους Φορείς της πόλης και στη συνέχεια, μετά τις παρατηρήσεις που θα διατυπωθούν, να προωθηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση και υλοποίηση.
Το σύστημα αποκομιδής αλλά και της ανακύκλωσης δεν μπορεί να είναι ξεκομμένο από το γενικό πλαίσιο διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της πόλης. Έτσι λοιπόν πρέπει να αποτυπωθεί, από μηδενική βάση, η υπάρχουσα κατάσταση και στη συνέχεια να τεθούν συγκεκριμένοι στόχοι, καθώς και τα βήματα και οι χρόνοι που απαιτούνται για να επιτευχθούν.
Θεωρούμε ότι πρέπει να τεθούν οι εξής γενικοί στόχοι:
 -Μείωση της παραγωγής απορριμμάτων από τους πολίτες με συστηματική ανακύκλωση των υλικών και κομποστοποίηση του οργανικού μέρους.
-Βελτίωση του τρόπου αποκομιδής με ελαχιστοποίηση τόσο του χρόνου όσο και του κόστους.
Συγκεκριμένα προτείνουμε:
·         Συνολικό επαναπροσδιορισμό της χωροθέτησης των κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης. Οι κάδοι στην πορεία των ετών έχουν τοποθετηθεί χωρίς κριτήρια ή με κριτήρια που πιθανόν σήμερα να μην ισχύουν. Η βασική χωροθέτηση γινόταν με βάση τα αιτήματα των πολιτών αφού δεν υπήρχε κανένα σύστημα αξιολόγησης της αναγκαιότητας τοποθέτησης κάδων. Έτσι είναι συχνό το φαινόμενο να είναι τοποθετημένοι περισσότεροι κάδοι σε σημεία που δεν υπάρχει ανάγκη και λιγότεροι αλλού. Επίσης πρέπει να γίνει αρίθμηση όλων των κάδων καθώς και σαφής οριοθέτηση της θέσης τοποθέτησης τους στο σύνολο του δήμου. Είναι συχνό το φαινόμενο της αυθαίρετης μετακίνησης των κάδων από τη μια θέση σε μια άλλη.
·         Συστηματική καταγραφή όλων των παραμέτρων του συστήματος αποκομιδής (Διαδρομές, αρίθμηση και θέση Κάδων, Κατάσταση Κάδων κλπ)
·         Προσπάθεια μείωσης του αριθμού των δρομολογίων έτσι ώστε να είναι δυνατή η καθημερινή αποκομιδή με δεδομένη την αύξηση της έκτασης της περιοχής αποκομιδής. Επανασχεδιασμός των δρομολογίων αλλά και του συστήματος εργασίας έτσι ώστε η υπηρεσία να λειτουργεί με βάση τα νέα δεδομένα. Βελτιστοποίηση των διαδρομών των απορριμματοφόρων με στόχο τη συντομότερη αποκομιδή με το μικρότερο δυνατό κόστος (καύσιμα, ώρες εργασίας κλπ).
·         Επέκταση του συστήματος ανακύκλωσης και στις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες.
·         Ριζική βελτίωση της ποιότητας του συστήματος αποκομιδής (Συστηματική συντήρηση και καθαρισμός των κάδων, συστηματική αποκομιδή, καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους κλπ)
·         Ενεργοποίηση της διαδικασίας συλλογής ηλεκτρονικών-ηλεκτρικών συσκευών.
·         Προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης
·         Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού τεμαχισμού ογκωδών Αντικειμένων για τη μείωση του όγκου τους πριν την τελική τους διάθεση και Προμήθεια τεμαχιστή κλαδεμάτων.
Τέλος θέλουμε να επισημάνουμε ότι σημαντική παράμετρος είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα ανακύκλωσης και κομποστοποίησης. Έτσι πρέπει να υπάρξει κατάρτιση ενός διαρκούς προγράμματος ενημέρωσης των πολιτών στα θέματα ανακύκλωσης. Το πρόγραμμα δεν θα αφορά μόνο το θέμα της ευαισθητοποίησης στα θέματα ανακύκλωσης αλλά και στα θέματα της ενημέρωσης και εκπαίδευσης.

 Για την Ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία Καρπενησίου
Οι δημοτικοί σύμβουλοι
 Ντίνος Μπομποτσιάρης
 Θανάσης Καραγιαννόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου