Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011

Κοινωνική αλληλεγγύη των μελών του Δ.ΣΠΡΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ &

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ


Πριν μερικές μέρες κληθήκαμε να εισπράξουμε τις αποδοχές συμμετοχής μας στα δημοτικά συμβούλια και τις επιτροπές για την προηγούμενη 7μηνη περίοδο.
Όπως όλοι διαπιστώσαμε το συνολικό ποσό που διανεμήθηκε στους δημοτικούς συμβούλους ανέρχεται περίπου σε 24.000 €. Δηλαδή κάνοντας μια αναγωγή για περίοδο ενός έτους, το κόστος των συμβουλίων και επιτροπών θα προσεγγίσει, αν δεν ξεπεράσει τις 50.000 €.
Σταθερή άποψη του συνδυασμού μας ήταν και εξακολουθεί να είναι, πολύ περισσότερο σήμερα σε περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης, η έμπρακτη συνεισφορά των αιρετών μέσω του δήμου. Πέρα από το συμβολικό χαρακτήρα μιας τέτοιας πρωτοβουλίας δημιουργείται το υπόβαθρο μιας συνεργασίας και συναινετικής λειτουργίας των μελών του δημοτικού συμβουλίου με επίκεντρο τις ανάγκες των συμπολιτών μας.
Θεωρώντας ότι η προσφορά εκ μέρους μας, ως δημοτικών συμβούλων, ενός ποσοστού της τάξεως του 25% των αποδοχών των συνεδριάσεων Δ.Σ και επιτροπών, σε συγκεκριμένο κωδικό, θα μπορούσε να ονομαστεί «Κοινωνικής αλληλεγγύης των μελών του Δ.Σ», θα αποδώσει ετήσια ένα ποσό της τάξεως των 12.500 €. Ασφαλώς δεν είναι ποσό που θα δώσει λύσεις, σίγουρα όμως θα ενισχύσει δραστηριότητες όπως τα συσσίτια αγάπης και το κοινωνικό παντοπωλείο που προτίθεστε ως δημοτική αρχή να θέσετε σε λειτουργία.
Επίσης στο κωδικό αυτό θα μπορούν να τοποθετούνται ποσά που προέρχονται από τις αποδοχές δημάρχου, αντιδημάρχων και προέδρου καθώς και δωρεές παλαιοτέρων αυτοδιοικητικών που ίσως θελήσουν να ενισχύσουν τον εν λόγω κωδικό.
Αν υπάρχει συμφωνία στην πρότασή μας αυτή, προτείνουμε η διαχείριση του κωδικού αυτού να γίνεται από επιτροπή που αποτελείται από τους επικεφαλείς των παρατάξεων που συμμετέχουν στο εκάστοτε Δ.Σ με βάση την αρχή της ομοφωνίας, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα ψηφοθηρίας και προσωπικών εξυπηρετήσεων.
Υπό την έννοια που θέτουμε το παραπάνω ζήτημα επιδιώκουμε την ομόφωνη υποστήριξη και όχι μια κατά πλειοψηφία απόφασή μας. Θεωρούμε ότι μια τέτοια απόφαση του δημοτικού μας συμβουλίου θα χαιρετιστεί από τους πολίτες και θα αναβαθμίσει το κύρος της δημοτικής αρχής, ενώ μελλοντικά ίσως αποδειχθεί ιδιαίτερα επωφελής για τους συνδημότες μας.


ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Της «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ»Ντίνος Μπομποτσιάρης

Θανάσης Καραγιαννόπουλος
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου